SZYBKA POŻYCZKA NA KAŻDY CEL. KONSOLIDACJA POŻYCZEK!

ILE POŻYCZASZ?

Szybka pożyczka na każdy cel

PIERWSZA POŻYCZKA
RRSO = 0%

.
KWOTA

Porównaj pożyczki pozabankowe

Ocena 7.6 pkt.

Smartney.pl

Smartney.pl
Smartney.pl
Max. kwota pożyczki
60000 zł
Max. okres pożyczki
60 rat
Min. wiek
25
Ocena
7.6

Prywatność

I. WSTĘP

 1. Serwis internetowy kredytmd.pl szanuje prywatność osób odwiedzających jego stronę internetową oraz zapewnia bezpieczeństwo ich danych w każdym momencie korzystania ze swojej strony.
 2. Wszelkie dane osobowe znajdują się pod ochroną i są przez nas przetwarzane zgodnie z powszechnie obowiązującym prawem, w tym w szczególności z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. z 2002 r. Nr 101 poz. 926 z poz.zm.).
 3. Administratorem danych osobowych osób korzystających z usług serwisu internetowego kredytmd.pl jest DFEX INVESTMENTS LIMITED z siedzibą w Avlonos, 1 Maria House, 1075 Nicosia na Cyprze, Company Registration Number: HE 280711, EU VAT: CY10280711W.
 4. Użytkownikiem serwisu internetowego kredytmd.pl może być wyłącznie osoba pełnoletnia, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych.

II. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

 1. Świadcząc nasze usługi korzystamy wyłącznie z danych, które są niezbędne do identyfikacji danej osoby. W zakres tych danych wchodzą w szczególności: imię i nazwisko, adres e-mail, numer telefonu komórkowego oraz nr PESEL. Dane osobowe przechowywane są przez nas do momentu odwołania przez Użytkownika wyrażonej zgody na przetwarzanie swoich danych osobowych zgodnie z procedurą opisaną w pkt II ust. 2.
 2. Każdy Użytkownik serwisu internetowego kredytmd.pl, którego dane osobowe są przez nas gromadzone za jego zgodą, ma prawo do wglądu w swoje dane osobowe oraz ich uzupełnienia, uaktualnienia, sprostowania, a także uzyskania informacji na temat celu, zakresu i sposobu ich przetwarzania. Użytkownik ma również prawo do żądania czasowego lub stałego wstrzymania przetwarzania danych lub usunięcia udostępnionych danych osobowych. Aby odwołać zgodę na przetwarzanie danych osobowych lub cofnąć zgodę na otrzymywanie informacji handlowych drogą elektroniczną, należy wysłać stosowną informację do Serwisu za pomocą formularza kontaktowego znajdującego się w zakładce kontakt.
 3. Wszelkie dane o Użytkownikach serwisu kredytmd.pl, poza przypadkami ściśle określonymi w Regulaminie świadczenia usług kredytmd.pl, nie są ujawniane żadnym osobom trzecim, o ile nie jest to dozwolone prawem.
 4. W szczególności dane osobowe Użytkownika Serwis kredytmd.pl może przekazać za zgodą Użytkownika Partnerom Serwisu w celu umożliwienia Partnerowi Serwisu skontaktowanie się z Użytkownikiem zainteresowanym wybranym produktem finansowym.
 5. Serwis kredytmd.pl przekazuje Partnerom Serwisu dane osobowe Użytkownika wyłącznie do przetwarzania w zakresie udzielonej przez Użytkownika zgody, jednakże Serwis nie ma wpływu na sposób wykorzystania danych osobowych przez swoich Partnerów. Użytkownik powinien zapoznać się z polityką prywatności i zasadami ochrony danych osobowych przyjętymi przez Partnera Serwisu, gdyż Serwis kredytmd.pl nie ponosi odpowiedzialności za sposób wykorzystania przez nie danych osobowych.
 6. Dane na temat Użytkowników naszego serwisu internetowego oraz ich preferencji mogą być ujmowane i ujawniane w formie statystyk, przy czym statystyki takie pozostają anonimowe i nie zawierają danych identyfikujących poszczególnych Użytkowników.

III. ZASADY KORZYSTANIA Z „PLIKÓW COOKIES”

 1. Wizyta w serwisie internetowym należącym do kredytmd.pl wiąże się z koniecznością tworzenia małych plików tekstowych, umieszczanych na komputerze Użytkownika przez przeglądarkę, służących do identyfikacji Użytkownika, jego osobistych preferencji oraz podnoszenia jakości oferowanych przez nas usług.
 2. Pliki cookies nie służą przetwarzaniu danych osobowych i nie zawierają jakichkolwiek informacji pozwalających na identyfikację osoby korzystającej z naszych usług. Gromadzone są one w celach statystycznych i dotyczą wyłącznie aktywności w serwisach internetowych. Pliki te również w żaden sposób nie wpływają na wydajność ani bezpieczeństwo sprzętu technicznego użytego do komunikacji z serwisami internetowymi. Użytkownik ma prawo do usuwania tych plików wg własnych preferencji.

IV. POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE

 1. Celem serwisu kredytmd.pl jest zapewnienie Użytkownikom usług o najwyższej jakości. Jeżeli jednak poziom obsługi zostanie uznany przez Użytkownika za niewystarczający, może on złożyć reklamację w formie pisemnej przesyłając ją do Serwisu za pomocą formularza kontaktowego znajdującego się w zakładce kontakt.
 2. Reklamacja powinna zawierać: imię, nazwisko, adres e-mail osoby zgłaszającej reklamację oraz opis zdarzenia, które stanowi przyczynę reklamacji.
 3. Informacje o wyniku postępowania reklamacyjnego zostaną przekazane Użytkownikowi za pośrednictwem poczty elektronicznej w terminie 30 dni od daty otrzymania zgłoszenia przez kredytmd.pl. W sytuacji gdy sprawa będzie wymagała przeprowadzenia postępowania wyjaśniającego, Serwis zastrzega sobie prawo wydłużenia terminu rozpatrzenia reklamacji, o czym Użytkownik składający reklamację zostanie niezwłocznie poinformowany.

VI. KONTAKT

W przypadku pytań, wniosków lub uwag uprzejmie prosimy o skontaktowanie się korzystając z formularza kontaktowego znajdującego się w zakładce kontakt.