SZYBKA POŻYCZKA NA KAŻDY CEL. KONSOLIDACJA POŻYCZEK!

PIERWSZA POŻYCZKA RRSO = 0%

ILE POŻYCZASZ?

KWOTA

Smartney.pl
Ocena: 7.6
Max. kwota pożyczki
60000 zł
Min. wiek
25
Wniosek
Na czym to polega?

1. EKSPRESOWO I BEZ RYZYKA

Pożyczka jest błyskawicznym sposobem na zdobycie środków pieniężnych w chwili, w której ich najbardziej potrzebujesz. Pożądaną sumę możesz uzyskać już po kilkunastu minutach od wypełnienia wniosku. Nie musisz wypełniać złożonej dokumentacji, nie musisz biegać po bankach i obawiać się odmowy pomimo, że jesteś pewny co do jej spłaty.

Jeżeli potrzebujesz pieniędzy w tym momencie – wypełnij łatwy wniosek korzystając z usług u jednego z naszych Partnerów udzielających pożyczek. W zależności od firmy pożyczkowej możesz pożyczyć od kilkuset złotych do kilku tysięcy, na okres do 30 dni.

Korzystanie z usług kredytmd.pl jest darmowe.

Proces weryfikacyjny wniosku jest szybki i prosty. W zależności od firmy będziesz musiał albo dokonać przelewu symbolicznej kwoty (1 gr., 10 gr. albo 1 zł) ze swojego konta bankowego czy też skorzystać z innego sposobu umożliwiającego autoryzację, np. poprzez zarejestrowanie się na stronie Pożyczkodawcy i wypełnienie wniosku na formularzu online na stronie internetowej pożyczkodawcy.

Aby złozyć wniosek o udzielenie pożyczki prześlij do nas formularz kontaktowy wypełniając go potrzebnymi danymi, takimi w szczególności jak imię, nazwisko, adres zameldowania zgodny z danymi zawartymi w dowodzie osobistym czy też innym dokumencie tożsamości, numer ewidencyjny PESEL albo – gdy ten numer nie został nadany – numer paszportu, dowodu osobistego względnie innego dokumentu potwierdzającego personalia, dane o stałych dochodach, swoją historię finansową, stan cywilny, numer telefonu, numer konta bankowego, adres do korespondencji, o ile jest inny niż adres zameldowania, oraz adres email. Pamiętaj, iż w trakcie procesu aplikacyjnego może się okazać, iż nieodzowne będzie podanie innych koniecznych danych.

Jeżeli na bazie podanych informacji dostaniesz pozytywną ocenę ryzyka kredytowego i Twój wniosek zostanie zaakceptowany, suma pożyczki o jaką się starasz znajdzie się na Twoim rachunku w czasie od kilkunastu do kilkudziesięciu minut.

Po oddaniu pierwszej pożyczki, możliwe jest skorzystanie z odnawialnej linii pożyczki, co oznacza że otrzymanie następnych pożyczek będzie trwało jeszcze krócej.

2. POUFNIE I BEZ RYZYKA

Możesz być pewny, że dane które nam przekazujesz są poufne i przetwarzane w zgodzie z przepisami powszechnie obowiązującego prawa oraz w oparciu o zasady sprecyzowane w Regulaminie kredytmd.pl oraz w Polityce Prywatności. Nasz serwis internetowy zapewnia najwyższy stopień bezpieczeństwa, włącznie z enkrypcją SSL (Secure Socket Layer).

3. ZAWSZE MOŻESZ ZMIENIĆ DEYZJĘ

Gdy po uzyskaniu pożyczki ustalisz, że pieniądze jednak nie są Ci niezbędne, możesz odstąpić od umowy pożyczki bez podania przyczyny w czasie 14 dni od dnia jej zawarcia, wypełniając i przesyłając na adres wskazany przez Pożyczkodawcę oświadczenie wg wzoru dostarczonego przez Pożyczkodawcę i oddając pożyczoną sumę zgodnie z regulaminem Pożyczkodawcy.

Jeżeli będziesz chciał oddać część bądź całość pożyczki wcześniej, aniżeli zostało to wskazane w umowie o pożyczkę – możesz to zrobić. W przypadku oddania całej pożyczki, całościowy jej koszt ulega obniżeniu o koszty dotyczące czasu, o który skrócono udostępnienie Ci pożyczki, nawet gdybyś poniósł je przed Twoją spłatą. W przypadku spłaty części pożyczki, koszt pożyczki ulega relatywnemu obniżeniu odpowiednio do wysokości jej spłaty.

4. ROZSZERZENIE CZASU SPŁATY POŻYCZKI

Jeżeli potrzebujesz więcej czasu na spłatę pożyczki, nie ma kłopotu – możesz na warunkach wyznaczonych w umowie o pożyczkę wnioskować o rozszerzenie czasu spłaty.

5. NIESPŁACENIE POŻYCZKI

Musisz wiedzieć, że przy braku spłaty swoich zobowiązań wynikających z zawarcia umowy o pożyczkę, Pożyczkodawcy będą prowadzić czynności upominawcze i windykacyjne, których kosztami będziesz obarczony. W przypadku dochodzenia należności przez Pożyczkodawcę w postępowaniu sądowym, możesz zostać dodatkowo obciążony jego kosztami.